Kongreye Davet
Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
Bilimsel Kurul
Bilimsel Konular
Kongre Programı
Sosyal Program
Kayıt
Konaklama
Bildiriler
Bildiri Ödülleri
İletişim
Saygıdeğer meslektaşlarım;

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi sizlerinde katkılarıyla 13-17 Mayıs tarihleri arasında Belek – Antalya' da Susesi Otel'de gerçekleştirilecektir.

Derneğimiz gerek Ankara içinde gerek tüm yurt genelinde yapmış olduğu toplantılarla sadece ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresinde değil tüm yıl boyunca konuyla ilgilenen hekimlerimize hizmet götürmeye devam etmektedir. Her toplantıda konunun uzmanı olan hekimler tarafından güncel ve yeni bilgiler dahilinde sunumlar yapılmakta ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresinde de sizlerden gelen görüşlerin ışığı altında son derece ciddi bir çalışmanın ürünü olarak kongre bilimsel programı oluşturulmaktadır. Hipertansiyon ve böbrek hastalıkları konusunda yeni gelişmeler doğrultusunda, konusunda deneyimli uzman hekimlerimizin de önerileri alınarak bilimsel program için konu seçimi yapılmaktadır. Sunumlar, her biri konularında otorite olan yurt içi ve yurt dışı katılımcı değerli bilim adamları tarafından sizlere aktarılmaktadır.

Derneğimiz Türk hipertansiyon prevelans çalışması, Türk hipertansiyon insidans çalışması ve SALTurkey çalışması ile Türk tıbbına ve çalışmalara katkıda bulunmaya azimle devam etme kararlılığındadır. Dünya hipertansiyon ligi üyesi olan derneğimiz geçen yıl 17 Mayıs Dünya hipertansiyon günü etkinlikleri kapsamında başlatmış olduğu "Türkiyenin tansiyonunu ölçüyoruz" kampanyasını 2009 yılı itibariyle
de devam ettirecektir. Bu şekilde kan basıncı ölçme ve bilgilendirme kampanyası tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak ve erişkin nüfusumuzun önemli bir bölümünü etkileyen bu sorunun iyileştirilmesinde önemli adımlar atılmış olacaktır.

Derneğimiz Türk hipertansiyon prevelans çalışması, Türk hipertansiyon insidans çalışması ve SALTurkey çalışması ile Türk tıbbına ve çalışmalara katkıda bulunmaya azimle devam etme kararlılığındadır. Dünya hipertansiyon ligi üyesi olan derneğimiz geçen yıl 17 Mayıs Dünya hipertansiyon günü etkinlikleri kapsamında başlatmış olduğu "Türkiyenin tansiyonunu ölçüyoruz" kampanyasını 2009 yılı itibariyle de devam ettirecektir. Bu şekilde kan basıncı ölçme ve bilgilendirme kampanyası tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak ve erişkin nüfusumuzun önemli bir bölümünü etkileyen bu sorunun iyileştirilmesinde önemli adımlar atılmış olacaktır.

Kongremizde her yıl olduğu gibi bu yılda sözle ve poster bildirilere ödüller verilecektir. Yoğun bilimsel kongre programının dışında kalan sürelerde değerli katılımcılara çeşitli sosyal faaliyetlere ve spor etkinliklerine katılma fırsatı da verilecektir.

Kongremizde hep beraber olmak dileğiyle saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Dr. Ülver DERİCİ
Kongre Sekreteri
Dr. Şükrü SİNDEL
Kongre Başkanı