Kongreye Davet
Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
Bilimsel Kurul
Bilimsel Konular
Kongre Programı
Sosyal Program
Kayıt
Konaklama
Bildiriler
Bildiri Ödülleri
İletişim
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, kurulduğu günden bu yana hipertansiyon ve böbrek hastalıkları alanında bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli ödüller vermektedir. Her yıl Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresinde 3 sözlü bildiri ve 1 poster sunumuna ödül verilmektedir. Gönderilen bildirilerin hakemlerce puanlanması ve kongredeki sunumların değerlendirilmesi sonucunda seçilecek ilk 3 sözlü bildiri ve ilk posterdeki isimlere aşağıdaki miktarlarda para ödülleri verilecektir. Ödüle aday posterlerin kongrede poster oturumlarında tartışılması gerekmektedir.

Verİlecek Ödüller

Ödüle layık bulunan bildiri ve posterlerin yayınlanmasını teşvik etmek amacıyla, bu sene yayın ödülleri de verilecektir. Ödüle layık eserler 2009-2010 yılları içerisinde yayınlanır veya yayına kabul edilirse, yayınlanacağı derginin etki faktörü (impact faktörü) 1000 ile çarpılarak elde edilecek miktar, yazıda ilk isim olan yazara takdim edilecektir.

Bu ödüllerle ilgili bilgileri meslektaşlarınıza da duyurmanızı isteriz.

Bildiri gönderimi için: www.turkhipertansiyon.org/kongre2009