Kongreye Davet
Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
Bilimsel Kurul
Bilimsel Konular
Kongre Programı
Sosyal Program
Kayıt
Konaklama
Bildiriler
Bildiri Ödülleri
İletişim
BİLDİrİler

Online Bildiri sistemine giriş için lütfen tıklayınız.


ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ:

Bildiriler sadece online olarak www.turkhipertansiyon.org/kongre2009 adresinden kabul edilmektedir.Bildiri gönderim sisteminden bağımsız olarak e-posta veya posta yolu ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Verİlecek Ödüler :

Poster sunumu Birincilik :1.000 TL
Sözlü Bildiri Birincilik :2.000 TL
Sözlü Bildiri İkincilik :1.750 TL
Sözlü Bildiri Üçüncülük :1.500 TL
ONLINE BİLDİRİ ÖZET KURALLARI:
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır.Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir.Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiri özetine iki adet tablo ve iki adet resim eklenebilir.
 • Bildiriyi gönderen yazar, bildiride adı bulunan diğer yazarların onayını almalıdır.
 • Bildiri sunacak yazar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadır.
 • Bildiriyi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir. Gönderilen bildirilerde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.
 • Bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir.
 • Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 13 Mart 2009’dir.Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 • Daha önce ulusal bir kongrede tebliğ edilmiş bildirilerin tekrar gönderilmemesi rica olunur.
 • Gönderilen bildiriler kapalı olarak, hakemlerce puanlanacak, poster veya sözlü bildiri olarak kabul edilecektir
 • Bildiri sonuçları, bildirilerin sunulacağı tarihler ve bildiri poster numaraları 20 Nisan 2009 tarihi itibariyle bildiri giriş programındaki gönderilen
 • bildiriler menüsünden ilan edilecektir.Ayrıca elektronik posta yolu ile de bildirim yapılacaktır.
 • Kabul edilen bildirilerin kongre davet yazıları bildiri giriş programındaki gönderilen bildiriler menüsünden çıktı alınarak da kullanılabilecektir.
 • Seçilen bildirilerin sunulması/asılması gereken tarihlerde sunulmaması/asılmaması halinde bildiri özeti sahiplerinin kurumlarına gerekli geri bildirimler yapılacaktır.
 • Bildirilerin asılması gereken günün sonunda toplanmaması halinde organizasyon sekretaryası hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.