<< Geri
İleri >>


15 MayIs 2009

SAAT

SALON A

SALON B

08:45 - 09:1509:15-09:30

KONFERANS

Oturum Başkanı :
Dr. Şehsuvar ERTÜRK

RAS Blokajını ACEI ile mi ARB ile mi Yapalım
Dr. Mehmet KOÇ

Tartışma

KONFERANS

Oturum Başkanı :
Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR


Diyabetik Nefropati Tedavisinda Yenilikler
Dr. Michel BURNIER

Tartışma

09:30-10:00

ARA - POSTER TARTIŞMASI - Oturum Başkanları : Dr. Alper KIYKIM - Dr. Serap DEMİR

10:00-11:00

11:00 - 11:15

KONFERANSLAR

Oturum Başkanları :
Dr. M. Emin YILMAZ -
Dr. Kenan KEVEN


Hipertansiyon Tedavisinde Kalsiyum Kanal Blokerleri ve Renal Koruma
Dr. Neslihan SEYREK

Hipertansiyon Tedavisinde Beta Blokerler ve Kardiyovasküler Koruma
Dr. A. Uğur YALÇIN

Tartışma

Hemodiyalizde Enfeksiyon Ve Antibiyotik Kullanımı
Prof.Dr. Nurhan ÖZDEMİR

Diyaliz Hastasında Statin Kullanımı
Dr. Aydın TÜRKMEN

Diyaliz Hastasında Antiagregan Kullanımı
Doç. Dr. Belda Dursun

11:15 - 11:30

KAHVE MOLASI

11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU - 1
UYDU SEMPOZYUMU - 2

12:30 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 14:30

UYDU SEMPOZYUMU - 1
UYDU SEMPOZYUMU - 2
UYDU SEMPOZYUMU - 3

14:30 - 14:45

KAHVE MOLASI

14:45 - 16:00

SEMPOZYUM

VAKALARLA KLİNİK NEFROLOJİ

Oturum Başkanları :

Dr. Saniye ŞEN
Dr. Ülver DERİCİ


Vakalarla Renal Anemi Tedavisi
Dr. Turgay ARINSOY


Vakalarla Sıvı ve Elektrolit Bozukluklarına Yaklaşım
Dr. Ramazan ÇETİNKAYA

Vakalarla Nefrolojide Nükleer Tıp İncelemeleri
Dr. Eser ERGUN

SEMPOZYUM

Oturum Başkanları :
Dr. Enver HASANOĞLU-
Dr. Serhan TUĞLULAR


Çocuklarda Obezite ve Hipertansiyon
Dr. Sevgi MİR


Metabolik Sendrom Tedavisinde Yeni Moleküler Hedefler
Dr. Ebru ERBAY

Metabolik Sendrom Tedavisinde Klinik Hedefler
Dr. Kadriye ALTOK REİS

16:00 - 16:30

ARA - POSTER TARTIŞMASI - Oturum Başkanları : Dr. Deniz AYLI - Dr. Ekrem DOĞAN

16:30 - 17:30 Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı
Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar

Konjestif Kalp Yetmezliği Ve Aldosteron Antagonistleri
Prof. Dr. Necmi DEĞER

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları:
Dr. Murat ÜRE
Dr. Hayriye SAYARLIOĞLU

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Plazma Apelin Ve Adma Düzeyleri
Gürkan ÇELEBİ

Beta-Glukan’ın Ratlarda Kontrast Nefropatiyi Önleyici Etkisinin Nebivolol Ve N-Asetilsistein İle Karşılaştırılması
Eyüp KOÇ

“Steroide Dirençli Nefrotik Sendrom Olgularında Siklosporin Tedavisi:
12 Aylık Takip

Dr. Murat Şakacı

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Standart İdrar Dipstick Analiz Yönteminin Kullanımı Pratik Midir:
24 Saatlik İdrar Toplama Yöntemi İle Karşılaştırmalı Analiz

Ece ESİN
17:30 - 19:30

SOSYAL PROGRAM