<< Geri
İleri >>

14 MayIs 2009

SAAT

SALON A

SALON B

08:45 - 09:00

AÇILIŞ
Dr. Şükrü SİNDEL
Dr. Ülver DERİCİ

09:00 - 09:4509:45 - 10:00

KONFERANS

Oturum Başkanı :
Dr. Şükrü SİNDEL


PatenT, HinT ve SalTurk Çalışmalarının Getirdikleri
Dr. Çetin TURGAN

Tartışma

10:00 - 10:30

ARA - POSTER TARTIŞMASI - Oturum Başkanları :
Dr. Mehmet ÖZKAHYA - Dr. Gülizar MANGA ŞAHİN

10:30 - 11:00
11:00 - 11:15

KONFERANS

Oturum Başkanı :
Dr. Taner ÇAMSARI


Kronik Böbrek Hastalığında İnflamasyon
Dr. Peter STENVINKEL


Tartışma

KONFERANS

Oturum Başkanı :
Dr. Mustafa ARICI


Hipertansiyon ve Eşlik Eden Vasküler Hastalıkların Kontrolünde Diyetteki Tuz Kısıtlamasının Önemi
Dr. Arun CHOCKALINGAM

Tartışma

11:15 - 11:30

KAHVE MOLASI

11:30 - 12:15
12:15 - 12:30

KONFERANS

Oturum Başkanı :
Dr. Meltem PEKPAK

Renin Anjiotensin Sistem Blokajında Neredeyiz? Yeni Hedefler
Dr. Michel BURNIER

Tartışma

12:30 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 14:30

UYDU SEMPOZYUMU

14:30 - 14:45

KAHVE MOLASI

14:45 - 16:00

SEMPOZYUM

DİYALİZDE SORULAR VE SORUNLAR

Oturum Başkanları:
Dr. Ergun ERTUĞ
Dr. Celalettin USALAN

Diyaliz Hastası Gebe Kalınca Ne Yapılmalı?
Dr. Cengiz UTAŞ


Diyaliz Yeterliliği
Dr. Mahmut YAVUZ

Kardiyoprotektif Hemodiyaliz
Dr. Tekin AKPOLAT

SEMPOZYUM:

HİPERTANSİYONDA TANI VE TEDAVİ

Oturum Başkanları :
Dr. Oktay KARATAN
Dr. Müjdat YENİCESU


Kontrolsüz Hipertansiyonda Kontrolü Arttırma Çabaları : Hekime Ait Faktörler,Hastaya Ait Faktörler
Dr. Mehmet Şükrü SEVER


Hipertansiyon Tanısı Nasıl Konulmalıdır?
Dr. Hülya TAŞKAPAN


Vakalarla Sekonder Hipertansiyon
Dr. Kenan ATEŞ

16:00 - 16:30

ARA - POSTER TARTIŞMASI - Oturum Başkanları : Dr. Şule ŞENGÜL - Dr. Dilek TORUN

16:30 - 17:30 Hipertansiyon Tedavisinde Etkin Doz ARB Kullanımı ve Kan Basıncı Kontrolünün Ötesindeki Faydalar
Dr. Enver ATALAR

Riskli Hastalarda Renal Koruyucu Tedavi
Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları:
Dr. Hüseyin ÇELİKER Dr. Yasemin ERTEN

Kronik Böbrek Hastalarında Serum Hemoglobin Seviyeleri Ve Endotelyal İşlev Arasındaki İlişki
Mahmut İlker YILMAZ

İnfrarenal Aortik İskemi-Reperfüzyon Sonucu Gelişen Renal Hasarın Önlenmesinde Karnitinin Rolü
Şeref YÜKSEL

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Fetuin-A Kalsifikasyon, Malnutrisyon, İnflamasyon ve Aterosklerozla ilişkilidir
Rüya MUTLUAY

Nefrotik Sendromlu Hastalarda Aspirin Direnç Sıklığı
Hadim AKOĞLU
17:30 - 19:30

SOSYAL PROGRAM

20:00 - 24:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ