Genel Bilgiler

Kongre Merkezi ve Tarihi:
Kongre, 21 - 25 Mayıs 2008 tarihlerinde Gloria Golf Resort Antalya'da düzenlenecektir.

Kongre Dili:
Kongre dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacıların görev aldığı oturumlarda İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce Simültane Tercüme yapılacaktır.

Kongre Kayıt:
Kayıt masası, 21 - 25 Mayıs 2008 tarihlerinde 07:00 - 24:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

Sekreterya Hizmetleri:
Kongre Merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekreterya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.

Web Sayfası:
Kongrenin resmi internet sayfası olan www.turkhipertansiyon.org/kongre2008'den kongre programı, kayıt koşulları, bildiri gönderme koşulları ve tarihiyle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Stand Alanı:
Kongre süresince stand ve sergi alanları, katılımcıların gezebilmeleri için 22-24 Mayıs 2008 tarihlerinde 08:00 - 18:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Katılım Belgesi:
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 24 Mayıs 2008 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.

Davet Mektubu:
Kongreye katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılar için, talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektupları sadece izin amaçlıdır.

Kredilendirme:
Kongre, Türk Tabipler Birliği (TTB) "Sürekli Tıp Eğitimi (STE)" kredilendirme kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Bildiriler:
Tüm bildiriler online bildiri sistemiyle web sayfası üzerinden toplanacaktır.

İptaller:
14 Mart 2008 tarihine kadar olan iptallerde kayıt ücretlerinin % 50’si iade edilebilir.Bu tarihten sonra yapılacak katılım iptalleri için iade yapılamaz.Konaklama ücretlerinde geri ödeme ancak 14 Mart 2008 tarihine kadar yapılan iptallerde % 50 oranında mümkündür.Tüm iadeler kongre bitiminden sonra yapılacaktır.