Yönetim Kurulu ve Bilimsel Sekreterya

BAŞKAN
Dr. Çetin TURGAN

BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Şükrü SİNDEL

GENEL SEKRETER
Dr. Mustafa ARICI

SAYMAN VE ÜYELER
Dr. Bülent ERBAY
Dr. Oktay KARATAN
Dr. Enver HASANOĞLU
Dr. Şali ÇAĞLAR

BİLİMSEL SEKRETERYA
Dr. Mustafa ARICI
Dr. Ülver DERİCİ
Dr. Kenan KEVEN