Bilimsel Konu Başlıkları

HİPERTANSİYON
 • Hipertansiyon epidemiyolojisi
 • Hipertansiyonun önlenmesi
 • Hipertansiyon patogenezi
 • Hipertansiyon ve böbrek
 • Tuz ve hipertansiyon
 • Hipertansiyon ve endotel disfonksiyonu
 • Hipertansiyon ve sempatik sinir sistemi
 • Hipertansiyon ve renin – anjiyotensin sistemi
 • Hipertansiyon ve insulin rezistansı
 • Hipertansiyon ve genetik
 • Hipertansiyon ve hedef organ hasarı
 • Sekonder hipertansiyon
 • Renovasküler hipertansiyon
 • Dirençli hipertansiyon
 • Hipertansiyon tedavisi
 • Diyabette hipertansiyon tedavisi
 • Hipertansiyon tedavisinde tartışmalı konular
 • Özel durumlarda hipertansiyon tedavisi
 • Hipertansiyon tedavisinde yeni ilaçlar
 • Hipertansiyon literatüründe son yıl
KLİNİK NEFROLOJİ
 • Kronik böbrek hastalığının önlenmesi
 • Kronik böbrek hastalığı ve kardiyovasküler hastalık
 • Akut böbrek yetmezliğinde klinik yaklaşımlar
 • Kardiyorenal korunmada RAAS inhibisyonu
 • Diyabetik nefropati tedavisinde yenilikler
 • Glomerüler hastalıkların tedavisinde yenilikler
 • İlaçlar ve böbrek
 • Obezite ve böbrek
 • Sigara ve böbrek
 • Lipidler ve böbrek
 • İskemik nefropati
 • Nefroloji literatüründe son yıl
DİYALİZ
 • Diyaliz tedavisinde gelişmeler
 • Diyaliz hastalarında sık rastlanan sorunlar
 • Diyaliz hastalarında kardiyovasküler risk faktörleri
 • Diyaliz hastalarında kemik metabolizması ve yaşanan sorunlar
 • Diyaliz hastalarında anemi ve tedavisi
 • Diyaliz hastalarının organ nakline hazırlanması
 • Diyaliz ve transplantasyon literatüründe son yıl