TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 2
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 188
Total Distinct 366741

VII. National Congress of Hypertension and Renal Diseases


28 MAYIS 2005
09:00 –10:15PANEL - HALL A
Moderators : Dr. Mustafa Yurtkuran, Dr. Giray Kabakçı
ACE/ARB Kombinasyonu ve Kardiyorenal Korunma
ACE/ARB Kombinasyonu & Kalp   Dr. Atiye Çengel
ACE/ARB Kombinasyonu & Böbrek    Dr. Bülent Altun
ACE/ARB Kombinasyonu & Hipertansiyon    Dr. Celalettin Usalan
PANEL - HALL B
Moderators : Dr. Cengiz Utaş - Dr. Süleyman Türk
Diyaliz Tedavisinde Yeni İlaçlar
Eritropoezi Uyaran İlaçlar    Dr. Yasemin Erten
Fosforu Bağlayan İlaçlar    Dr. Yunus Erdem
Vitamin D Analogları    Dr. Siren Sezer
10:15- 10:45ARA (Çay - Kahve)
10:45- 11:15 Mini CONFERENCE - HALL A
Moderator : Dr. Hulusi Koçak
Ürik Asit & Primer Hipertansiyon    Dr. Nesrin Beşbaş
10:15-10:45 Mini CONFERENCE - HALL B
Moderator : Dr.Gültekin Süleymanlar
Nefroloji Literatüründe Son Yıl    Dr. Bülent Tokgöz
11:15- 11:30 ARA
11:30 – 12:30 SATELLITE SYMPOSIUM  GLAXOSMITHKLINE
12:30 – 14:00LUNCH
14:00 – 15:30 MİNİ CONFERENCE - HALL A
Moderators : Dr. Mehmet Emin Yılmaz - Dr.Tuğrul Sezer
Akut SVO'da Antihipertansif Tedavi    Dr. Mustafa Güllülü
ORAL PRESENTATION - HALL A
Mini CONFERENCE - HALL A
Aldosteron & Böbrek    Dr. Murat Çolakoğlu
14:00 – 15:30MİNİ CONFERENCE – HALL B
Moderators: Dr. Kuddisi Cengiz, Dr. Musa Bali
Kronik Böbrek Hastalıklarında Protein Kısıtlamasının Yeri   Dr. Yusuf Oğuz
ORAL PRESENTATION - HALL B
Mini CONFERENCE - HALL B
Nefrolojide Acil sorunlar    Dr. Itır Yeğenağa
15:30 – 16:00Kapanış Oturumu - HALL A
Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study