TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 3
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 186
Total Distinct 366739

VII. National Congress of Hypertension and Renal Diseases


27 MAYIS 2005
09:00 –10:15CONFERENCE - HALL A
Organ Koruma Tedavisinde Kişisel Değişkenlik:
Üstesinden gelebilir miyiz?   Dr. Dick De Zeeuw
(Individual Variability in Response to Organ Protection Therapy; Can we Overcome it?)
CONFERENCE - HALL A
Oturum Başkanlari : Dr. Ergun Ertuğ, Dr. Bülent Erbay
Yakin Tarihte Yapilan Hipertansiyon Çalişmalarinin Kritik Analizi    Dr. Gordon McInnes
(A Critical Appraisal of Recent Clinical Trials in Hypertension)
10:15- 10:45ARA (Çay - Kahve)
10:45- 11:15 Mini CONFERENCE - HALL A
Oturum Başkani : Dr. Aytekin Oğuz
Hipertansiyon Literatüründe Son Yil    Dr. Aykut Sifil
Mini CONFERENCE - HALL B
Oturum Başkani : Dr. Neval Duman
Kontrast Madde Nefrotoksisitesi    Dr. Zeki Tonbul
11:15- 11:30 ARA
11:30 – 12:30 SATELLITE SYMPOSIUM   NOVARTIS
12:30 – 14:00LUNCH
14:00 – 15:30 MİNİ CONFERENCE - HALL A
Oturum Başkanlari : Dr. Turgay Arinsoy - Dr. Hüseyin Çelikler
Antihipertansif İlaçlar ve Diyabet Gelişimi    Dr. Nuri Çakir
ORAL PRESENTATION - HALL A
Mini CONFERENCE - HALL A
Hipertansiyon Tedavisinde Beta Blokerlerin Yeri   Dr. Sedat Üstündağ
14:00 – 15:30MİNİ CONFERENCE – HALL B
Oturum Başkanlari: Dr. Kamil Dilek, Dr. Nurhan Özdemir
Diyaliz & Transplantasyon Literatüründe Son Yil   Dr. Kenan Keven
ORAL PRESENTATION - HALL B
Mini CONFERENCE - HALL B
Transplantasyonda Biyopsisinin Klinik Önemi    Dr. Hüseyin Töz
15:30 – 16:00ARA (Çay – Kahve)
16:00 – 17:00SATELLITE SYMPOSIUM – PFIZER
Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study