TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 3
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 196
Total Distinct 366749

VII. National Congress of Hypertension and Renal Diseases


26 MAYIS 2005
08:30 –09:30AÇILIŞ OTURUMU- HALL A
Moderators: Dr. Şali Çağlar - Dr. Enver Hasanoğlu
Açılış Konuşması: Dr. Oktay Karatan
CONFERENCE - HALL A
Kardiyorenal Korumada Yeni Bir Tedavi Hedefi Olarak Albuminüri?
Dr. Dick De Zeeuw
(Albuminuria a New Target for Cardio-Renal Protection?)
09:30 - 09:45ARA (Çay - Kahve)
09:45 – 11:15 PANEL – HALL A
Moderators: Dr. Oktay Karatan - Dr. Şükrü Sindel
Türkiye'de & Dünya'da Hipertansiyon Prevalans Çalışmaları
TEKHARF Çalışması    Dr. Ali Oto
Türk HT Prevalans Çalışması     Dr. Çetin Turgan
Dünya'da HT Prevalans Çalışmaları    Dr. Gökhan Nergizoğlu
11:15- 11:30 ARA
11:30 – 12:30 SATELLITE SYMPOSIUM MERCK SHARP & DOHME
12:30 – 14:00LUNCH
14:00 – 15:30 MİNİ CONFERENCE - HALL A
Moderators : Dr. Erkin Ark, Dr. Gülşen Yakupoğlu
Hipertansiyon Tedavisinde Kronobiyoloji __Dr. Kadriye Altok Reis
ORAL PRESENTATION - HALL A
Mini CONFERENCE - HALL A
Diüretik Tedavisinde Yaşanan Zorluklar   Dr. Alaattin Yıldız
14:00 – 15:30MİNİ CONFERENCE – HALL B
Moderators: Dr. Alphan Cura, Dr. Ali Başçı
Diyaliz Hipotansiyonu Nasıl Önlenir ?   Dr. Neslihan Seyrek
ORAL PRESENTATION - HALL B
Mini CONFERENCE - HALL B
Renal Replasman Tedavisinde Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz :
Alternatif mi? Birarada mı?   Dr. Hülya Taşkapan
15:30 – 16:00ARA (Çay – Kahve)
16:00 – 17:00SATELLITE SYMPOSIUM – ABBOTT
Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study