TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES
Active Visitors 1
Yesterday Distinct 189
Today Distinct 142
Total Distinct 490799
LINKS

V. National Congress of Hypertension and Renal Diseases

23 MAYIS 2003

HALL A
09:00-10:30CONFERENCE
Başkan: Dr. Şali CAĞLAR
Dr. Gülşen YAKUPOĞLU
 • Treatment of Metabolic Bone Disease in Uremia
  Dr. Eduardo SLATOPOLSKY
 • Hiperfosfatemi ve Vaskuler Risk
  Dr. Yunus ERDEM
 • 10:30-11:00Ara
  11:00-12:30PANEL 1
  Özel Durumlarda Hipertansiyon ve Tedavisi
  Başkan: Dr. Ergun ERTU.
  Dr. Kuddusi CENGİZ
 • Gebelik ve Hipertansiyon
  Dr. Gokhan NERGİZOĞLU
 • Yaşlılarda Hipertansiyon
  Dr. Saniye ŞEN
 • Hipertansiyon ve Serebrovaskuler Olay
  Dr. Celalettin USALAN
 • 12:30-14:00SATELLITE SYMPOSIUM ve LUNCH
 • Yaşama Değer Katmak (Adding Value to Life)
  Başkan: Dr. Şali CAĞLAR
 • Antihipertansif Tedavinin Gunumuzdeki Durumu
  Dr. Nail CAĞLAR
 • Renoproteksiyonda Anjiyotensin II Reseptor Blokerlerinin Rolu
  Dr. Tevfik ECDER
 • Klinik Calışlmalardan Gerçek Yaşama:
  Hipertansiyon Tedavisinde Hekim Ne Yapmalı?
  Dr. Nevrez KOYLAN
 • 14:00-14:30CONFERENCE
  Başkan: Dr. Ali BAŞÇI
  Dr. Saime PAYDAŞ
 • Pathogenesis of Parathyroid Hyperplasia
  Dr. Eduardo SLATOPOLSKY
 • 14:30 -15:30ORAL PRESENTATION - III
  Başkan: Dr. Ali BAŞÇI
  Dr. Saime PAYDAŞ

  HALL B

   

   

   

   


  11:00-12:30PANEL 2
  Diyalizde Güncel Sorunlar
  Başkan: Dr. Ayla SAN
  Dr. Şükrü SİNDEL
 • Vasküler Giriş Yolu
  Dr. Müjdat YENİCESU
 • Diyalizde Kan Basıncı Değişiklikleri
  Dr. Ahmet Uğur YALÇIN
 • Periton Diyalizi Hastalarında Volum Kontrolu
  Dr. Oktay OYMAK
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14:30-15:30ORAL PRESENTATION - IV
  Başkan: Dr. Mehdi YEKSAN
  Dr. Şükrü ULUSOY
  15:30-16:00 Poster Sunumu
  16:00-16:45 SATELLITE SYMPOSIUM
 • Hipertansiyon; Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz?
  Başkan: Dr. Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK
  Dr. Mustafa ARICI
  Dr. Barış İLERİGELEN
  Dr. Giray KABAKÇI
  Dr. Nevrez KOYLAN
  Dr. Ömer KOZAN
 • Turkish Hypertension Studies
  Turkish Hypertension
  Prevalence Study PatenT2
  Salt Consumption and Food
  Resources Study SALTurk 2
  Home Blood Pressure Measuring
  Instruments Study in Turkey
  Salt Consumption and Blood
  Pressure Study in Turkey
  Turkish Hypertension
  Incidence Study HinT
  Turkish Hypertension
  Prevalence Study PatenT1