TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 3
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 196
Total Distinct 366749

  Conference Awards of 2013

ORDER

NAME

AUTHORS

ORAL PAPERS

FIRST PRIZE

GÜLPERİ ÇELİK

SEMA YILMAZ
LEVENT KEBAPÇILAR
 ALİ GÜNDOĞDU

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINA SAHİP GUT HASTALARININ SATRAL ARTERİYEL ÖZELLİKLERİ

SECOND PRIZE

İDRİS ŞAHİN

İLHAMİ BERBER
SÜLEYMAN KÖZ
 DOĞU KARAHAN, DERYA ŞAHİN


KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA FİBROMİYALJİ SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

SECOND PRIZE

HADİM AKOĞLU

TOLGA YILDIRIM, NURTEN SERİNGEÇ, SERCAN OKUTUCU, ERCAN TÜRKMEN, BANU EVRANOS, ERGÜN BARIŞ KAYA, RAHMİ YILMAZ, NESLİHAN DİKMENOĞLU, MUSTAFA ARICI, YUNUS ERDEM, ÇETİN TURGAN

SİKLOSPORİN A VEYA TAKROLİMUS UYGULANAN RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA HEMOREOLOJİK FAKTÖRLER İLE VASKÜLER ENDOTELYAL DİSFONKSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

THIRD PRIZE

KÜBRA KAYNAR

ŞAFAK ERSÖZ
REZZAN ALİYAZICIOĞLU
AYŞEGÜL UZUN, ŞÜKRÜ ULUSOY
SAİT AL, GÜLSÜM ÖZKAN
MUAMMER CANSIZ

TAKROLİMUS İLİŞKİLİ RENAL VE PANKREAS TOKSİSİTESİNDE ERİTROPOETİN VE PENTOKSİFİLİNİN KORUYUCU ETKİSİ VAR MIDIR?

THIRD PRIZE

KENAN TURGUTALP

ONUR ÖZHAN
EBRU GÖK OĞUZ
AHMET KIYKIM

YAŞLI VE ÇOK YAŞLI HASTALARDA TOPLUMDA KAZANILMIŞ HİPONATREMİ: MALİYET, KLİNİK ÖZELLİKLER VE SONUÇ ANALİZİ

ORDER

NAME

AUTHORS

POSTER

FIRST PRIZE

AYSUN TORAMAN

BELDA DURSUN, SİMİN ROTA
BAKİ YAĞCI, EMİNE KAVALCI
HÜSEYİN TANRIVERDİ
AHMET ERGİN

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ATEROSKLEROTİK KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞIN ERKEN BELİRLEYİCİSİ OLARAK ASİMETRİK DİMETİL ARJİNİNİN ROLÜ

Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study