TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 3
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 186
Total Distinct 366739

XIV. National Congress of Hypertension and Renal Diseases

17 May 2012 Thursday

18 May 2012 Friday

19 May 2012 Saturday


19 May 2012 Saturday

TIME

HALL A

08:30-10:00

SYMPOSIUM : Glomerüler Hastalıklar: Son Klinik Çalışmalar Işığında Patogenez ve Tedavi
Moderators:Dr. Mehdi Yeksan, Dr. Aydın Türkmen
IgA nefropatisi, Membranöz Nefropati Dr. Sedat Üstündağ
MCD, FSGS Dr. Dilek Torun
Lupus Nefriti Dr. Aykut Sifil
ANCA Pozitif Vaskülitler Dr. Ülkem Yakupoğlu

10:00-10:30

BREAK-POSTER DISCUSSION
Moderators:Dr. Süleyman Türk, Dr. Turan Çolak

10:30-11:30

CONFERENCE
Moderators:Dr. Rezzan Ataman, Dr. Fevzi Ersoy
“Periton Diyalizinin Kullanımının Yaygınlaşmasının Önündeki Engellerle Nasıl Mücadele Edelim?” Dr. Kenan Ateş

11:30-12:30

SATELLITE SYMPOSIUM

12:30-13:30

LUNCH

13:30-14:30

SYMPOSIUM:Kılavuzlar
Moderators:Dr. Mustafa Yurtkuran, Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Kılavuzların Güçlü ve Zayıf Yönleri Dr. Gökhan Nergizoğlu
Güncel Hipertansiyon KılavuzlarıDr. Bülent Tokgöz

14:30-15:00

BREAK

15:00-16:00

UZMANIYLA TARTIŞIN:Özel Hasta Gruplarında Hipertansiyon ve Akılcı Tedavi
Moderators: Dr. Meltem Pekpak, Dr. Oktay Oymak
Genç Erişkinde Hipertansiyon ve TedavisiDr. Harun Akar
Obez Bireyde Hipertansiyon ve TedavisiDr. Hülya Taşkapan
Gebede Hipertansiyon ve Tedavisi Dr. Rahmi Yılmaz

17:00-19:00

SOCIAL PROGRAM

20:00-24:00

GALA DINNERTIME

HALL B

08:30-10:00

SYMPOSIUM : Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyonda Sıcak Konular
Moderators:Dr. Erkin Ark, Dr. Ayşe Öner
Nefroloji ve Nanoteknoloji Dr. Emre Tutal
Fruktoz, Ürik Asit ve Vasküler Etkileri Dr. Belda Dursun
Hipertansiyon Tedavisinde Renal Denervasyon ve Barorefleks Stimülasyonu Dr. Ülver Derici
Atipik HUS’da Güncel Tedavi Yaklaşımı Dr. Oğuz Söylemezoğlu

10:00-10:30

BREAK-POSTER DISCUSSION
Moderators:Dr. Süleyman Türk, Dr. Turan Çolak

10:30-11:30

CONFERENCE
Moderators:Dr. Kuddusi Cengiz, Mesiha Ekim
“Kardiyovasküler ve Renal Belirteç Olarak Albuminüri” Dr. Kenan Keven

12:30-13:30

LUNCH

13:30-14:30

UZMANIYLA TARTIŞIN:Kronik Diyalizde Sorunlar - I
Moderators:Dr. Taner Çamsarı, Dr. Müjdat Yenicesu
Hemodiyaliz Hastasında Damar Erişim Yolu Sorunları ve Çözümleri Dr. Acar Tüzüner
Diyaliz Hastasında İnfeksiyonlar ve BağışıklamaDr. Alpay Azap
Diyabetik Diyaliz Hastasında Kan Şekeri AyarlamasıDr. Caner Çavdar

14:30-15:00

BREAK

15:00-16:00

UZMANIYLA TARTIŞIN:Kronik Diyalizde Sorunlar - II
Moderators: Dr. Saime Paydaş, Dr. Nurhan Özdemir
Diyaliz Hastasında Hipervoleminin Tanı ve Tedavisi Dr. Ali İhsan Günal
Diyaliz Hastasında Mineral Kemik Bozuklukları YönetimiDr. Gülçin Kantarcı
Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi Dr. Mehmet Koç

17:00-19:00

SOCIAL PROGRAM

20:00-24:00

GALA DINNER

Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study