TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 2
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 186
Total Distinct 366739

  Conference Awards of 2011

ORDER

NAME

AUTHORS

ORAL PAPERS

FIRST PRIZE

BELDA DURSUN

GÜLÇİN ABBAN, VURAL KÜÇÜKATAY, LALE TUFAN, YAVUZ DODURGA, AYDIN GÜÇLÜ, DUYGU GÖK, GÜLŞAH GÜNDOĞDU


RATLARDA YÜKSEK DOZ N-ASETİLSİSTEİNİN SİSPLATİN-ARACILI AKUT BÖBREK HASARINA KARŞI KORUYUCULUĞU: OKSİDATİF STRES, CASPASE SİNYAL YOLAKLARI ve VEGF EKSPRESYONUN ETKİSİ

SECOND PRIZE

AYSUN AYBAL

BÜLENT ALTUN, TUNCAY AKI, ERCAN TÜRKMEN, TOLGA YILDIRIM, MAHMUT ALTINDAL, RAHMİ YILMAZ, ÜNAL YASAVUL, ÇETİN TURGAN1
 

RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA İDRAR ANJİOTENSİNOJEN DÜZEYİ İLE HİPERTANSİYON VE PROTEİNÜRİ İLİŞKİSİ
 

SECOND PRIZE

ŞİYAR ERDOĞMUŞ

ŞULE ŞENGÜL, SENEM KOÇAK, ILHAN KURULTAK, SİM KUTLAY, KENAN KEVEN, BÜLENT ERBAY, ŞEHSUVAR ERTÜRK1

BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILMIŞ HASTALARDA İDRAR ANGİOTENSİNOJEN ATILIMI VE PROTEİNÜRİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 

 

THIRD PRIZE

 

ÜMİT ÇINKIR

SAİME PAYDAŞ, TAMER TETİKER, HAVVA YEŞİL ÇINKIR 

DİABETİK NEPROPATİLİ HASTALARDA VİTAMİN D TEDAVİSİNİN PROTEİNÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ

ORDER

NAME

AUTHOR

POSTER

FIRST PRIZE

ŞEBNEM KARAKAN


SİREN SEZER, BERNA ATEŞAĞAOĞLU, NURHAN ÖZDEMİR ACAR    

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VASKÜLER VE VALVÜLER KALSİFİKASYON İLE İLİŞKİLİ PARAMETRELER

Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study