TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 5
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 194
Total Distinct 366747

XIII. National Congress of Hypertension and Renal Diseases

19 May 2011 Thursday

20 May 2011 Friday

21 May 2011 Saturday


19 May 2011 Thursday

TIME

HALL A

08:45-09:00  

AÇILIŞ: Dr. Şükrü SİNDEL - Dr. Ülver DERİCİ

09:00-09:45

CONFERENCE Moderators: Dr. Şali CAĞLAR - Dr. Enver HASANOĞLU
Tuz ve Hipertansiyon; Artık Hareket Zamanı Dr. David G. BEEVERS

09:45-10:00

Discussion

10:00-10:20

BREAK - POSTER DISCUSSION Moderators: Dr. Deniz AYLI - Dr. Şule ŞENGÜL

10:20-11:00

CONFERENCE Moderator: Dr. Şükrü SİNDEL
 Antihipertansif Tedavide Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Mustafa ARICI

11:00-11:15

Discussion

11:15-11:30

COFFEE BREAK

11:30-12:30

CONFERENCE Moderator: Dr. Şehsuvar ERTÜRK
Son Klinik Çalışmalar Antihipertansif Tedavi Pratiğimizi Değiştirecek mi? Dr. Kenneth A. JAMMERSON

12:30-13:30

LUNCH

13:30-14:30

SYMPOSIUM: TÜM HİPERTANSİF HASTALARA BETA BLOKER BAŞLANMALI: NE ZAMAN? Moderator: Dr. Ömer KOZAN
Hipertansiyon Tedavisinde Beta Blokerler Dr. Giray KABAKÇI
  Beta Bloker Tedavisinde Başarı ve Hasta UyumuDr. Ömer KOZAN

14:30-14:45

COFFEE BREAK

14:45-15:45

SATELLITE SYMPOSIUM
 RENAL ANEMİ TEDAVİSİ: GÜNCELLEME Dr. Kenan ATEŞ

15:45-16:05

BREAK - POSTER DISCUSSION Moderators: Dr. Tuğrul SEZER - Dr. Hayriye SAYARLIOĞLU

16:05-17:05

PANEL: HİPERTANSİYONDA HEDEF ORGAN HASARI
Moderators: Dr. Oktay KARATAN - Dr. Şehsuvar ERTÜRK
  Sol Ventrikül Hipertrofisi Dr. Alper KIRKPANTUR
  Akut İnme Dr. Tuğba TUNÇ
  Periferik Arter Hastalığı Dr. Sim KUTLAY
  Retinopati Dr. Gürsel YILMAZ

17:05-17:20

Discussion

17:20-19:00

SOCIAL PROGRAM

20:00-24:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ
  

TIME

HALL B

10:00-10:20

BREAK - POSTER DISCUSSION Moderators: Dr. Deniz AYLI - Dr. Sule SENGÜL

10:20-11:00

MINI CONFERENCES
Moderators: Dr. Çetin TURGAN - Dr. Bülent ALTUN
  Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar Verelim? Dr. Çetin ÖZENER
  Rezidüel Renal Fonksiyon Nasıl Korunur? Dr. Belda DURSUN

11:00-11:15

Discussion

11:15-11:30

COFFEE BREAK

11:30-12:30

 

12:30-13:30

LUNCH

13:30-14:30

 

14:30-14:45

COFFEE BREAK

14:45-15:45

 

15:45-16:05

BREAK - POSTER DISCUSSION Moderators: Dr. Tuğrul SEZER - Dr. Hayriye SAYARLIOĞLU

16:05-17:05

PANEL: DİYALİZ VE ENFEKSİYONLAR
Moderators: Dr. Bülent ERBAY - Dr.Turgay ARINSOY
  Diyaliz Hastalarında Hepatitler Dr.Tarkan KARAKAN
  Periton Diyalizinde Kateter İlişkili Enfeksiyonlar Dr. Hülya TAŞKAPAN
  Hemodiyaliz Hastalarında Kateterler ve Sorunlar Dr. Dilek TORUN
  Diyaliz Hastalarında Enfeksiyon Proflaksisi ve Aşılama Dr. Zerrin BİCİK

17:05-17:20

Discussion

17:20-19:00

SOCIAL PROGRAM

20:00-24:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ

Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study