TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 3
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 186
Total Distinct 366739

  Conference Awards of 2010

ORDER

NAME

AUTHORS

ORAL POSTER

FIRST PRIZE

Gürkan ÇELEBİ

İlker TAŞÇI,
Mutlu SAĞLAM,
Gökhan ÖZGÜR,
Halil YAMAN,
Gökhan ERDEM,
Mahmut İlker YILMAZ

KRONIK BÖBREK HASTALIĞINDA RETINOL BAĞLAYICI PROTEIN-4 DÜZEYİNDEKİ ARTIŞ ENDOTEL DİSFONKSIYONUNUN YENI BIR GÖSTERGESI MI?

SECOND PRIZE

Elif ARI

Alla Eldeen KEDRAH,
Yeşim ALAHDAB,
Fulya ÇAKALAĞAOĞLU,
Hakkı ARIKAN,
Beyza MACUNLUOĞLU ,
Aydın ATAKAN,
Hüseyin KOÇAK,
Arzu KAHVECİ ,
Ebru AŞICIOĞLU,
Mehmet KOÇ

DENEYSEL KONTRAST NEFROPATİSİ MODELİNDE İNDOMETAZİN YERİNE TENOKSİKAM

THIRD PRIZE

Müge ÖZCAN

Kenan KEVEN, Arzu ENSARİ,
Şule ŞENGÜL,
Selçuk HAZİNERDAROĞLU,
Acar TÜZÜNER  ,
Sadık ERSÖZ ,
Bülent ERBAY

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORDER

NAME

AUTHORS

POSTER

FIRST PRIZE

Zehra EREN

Gülçin KANTARCI,
Jale ÇOBAN

YÜKSEK DOZ ERİTROPOİETİN-BETA UYGULAMASININ ERKEN ENDOTOKSEMİ DÖNEMİNDEKİ ETKİLERİ

Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study