TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 2
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 197
Total Distinct 366750

XII. National Congress of Hypertension and Renal Diseases

20 May 2010 Thursday

21 May 2010 Friday

22 May 2010 Saturday

Oral Presentations

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Deneysel Kontrast Nefropatisi Modelinde İndometazin Yerine Tenoksikam
Elif Arı Bakır, Alla Eldeen Kedrah, Yeşim Ahdab, Fulya Çakalağaoğlu, Hakkı Arıkan, Beyza Macunluoğlu, Aydın Atakan, Hüseyin Koçak, Arzu Kahveci, Ebru Aşıcıoğlu, Mehmet Koç

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Konisite İndeks Ölçümlerinin Lipid Profili İle İlişkisi
Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR

Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Vasküler Sertlik ile Vasküler Histomorfometrik Bulguların Korelasyonu
Müge Özcan, Kenan Keven, Şule Şengül, Arzu Ensari, Selçuk Hazinedaroğlu, Acar Tüzüner, Bülent Erbay

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C Değil, Ürik Asittir
Belda Dursun, Betül Altay-Özer, Aytül Belgi, Çağatay Andıç, Aslı Baykal, Ali Apaydın, Gültekin Süleymanlar

Renovasküler Hipertansiyon Şüphesi Olan Hastalarda Klinik İpuçlarının Değerlendirilmesi
Nihan Törer Tekkarışmaz

Cerrahi Sonrası Non-Steroid Antiinflamatuar İlaç Kullanımı Böbreklerimiz İçin Riskli Midir?
Ender Hür, Elif Duman, Eser Sözmen, Sait Şen, Özge Timur, Hüseyin Taşkın, Şeyda Örs Kaya, Soner Duman

Kan Basıncı Kontrol Altında Olan Hipertansif Hastalarda 24 TIMElik Sodyum Atılımının Proteinüri İle İlişkisi
Aysun Aybal, Ece Esin, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Yunus Erdem, Ünal Yasavul, Çetin Turgan

24 TIMElik İdrarda Sodyum, Potasyum Ve Kalsiyum Ölçümü ve Bunların Spot İdrarla Korelasyonu
Dr Hüseyin BEĞENİK

Periton Diyalizi Yapan Hastalarda İkodextrin Kullanımının Metabolik Sendrom ve Diğer Kardiovasküler Risk Faktörleri İle İlişkisi
Şebnem Karakan, Siren Sezer, F.Nurhan Özdemir Acar

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?
Gürkan Çelebi, İlker Taşçı, Mutlu Sağlam, Gökhan Özgür, Halil Yaman, Gökhan Erdem, M. İlker Yılmaz

Canlı Donör Transplantasyonda Donör Böbrek Hacmi Uzun Dönem Graft Fonksiyonu İle İlişkilidir
Hadim Akoğlu, Tolga Yıldırım, Gonca Eldem, Aysun Aybal, Mahmut Altındal, Tuncay Hazırolan, Fazıl Tuncay Akı, Çetin Turgan

Hemodiyaliz Hastalarında Serum Fibroblast Factor-2 Düzeyi, Sol Ventrikül Kütlesi Ve Miyokard Performans İndeksiyle Bağımsız Olarak İlişkilidir
Alper Kırkpantur

Türkiye’de Hemodiyaliz Hastasının Gerçek Maliyeti
Devrim Bozkurt, Ender Hür, Özgen Aytaç, A. Murat Işıl, Recep Balık, Fehmi Akçiçek, Soner Duman

Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumunun Vücut Kompozisyon Monitörü İle Değerlendirilmesi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması
Serkan Yıldız, Remzi Dündar, Ömür Kuru, Fercem Erbay, Fatih Kılıç, Ayşe Ateş, Ayşe Gönüllü, Figen Şeran, Ali Süpçin

Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study