TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 1
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 186
Total Distinct 366739

XII. National Congress of Hypertension and Renal Diseases

20 May 2010 Thursday

21 May 2010 Friday

22 May 2010 Saturday

Oral Presentations


21 May 2010 Friday

  HALL A     HALL B 

08:45-09:25

CONFERENCE
Moderator:
Dr. Enver HASANOĞLU

Aldesteron,hıipertansiyon ve kardiyovasküler risk
Dr. David CALHOUN

CONFERENCE
Moderator:
Dr. Şali ÇAĞLAR

CREDIT çalışması ışığında Türkiye’nin renal haritası
Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR

09:25-09:40

Discussion

09:40-10:00

BREAK - POSTER DISCUSSION 1
Moderators:
Dr. Ali Rıza ODABAŞ, Dr. Beril AKMAN

BREAK - POSTER DISCUSSION 2
Moderators:
Dr. Mediha BORAN, Dr. Bülent TOKGÖZ

10:00-11:00

PANEL: RAS blokajı kme? Ne zaman? Nereye kadar?
Moderators: Dr. Nurhan ÖZDEMİR, Dr. Ülver DERİCİ

Kalp yetmezlikli hasta
Dr. Serap ERDİNE

Düşük kreatinin klirensli hasta
Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ

Diyabetik hasta
Dr. Yunus ERDEM

PANEL
Moderators
: Dr. Bülent ERBAY, Dr. Oktay OYMAK

Hipertansif hasta ve cerrahiye hazırlık
Dr. Serap DEMİR

Yoğun bakım hastasında renal sorunlar
Dr. Melda TÜRKOĞLU

11:00-11:15

Discussion

11:15-11:30

KAHVE MOLASI

11:30-12:15

CONFERENCE
Moderator:
Dr. Mustafa ARICI

Hipertansif hastada kardiyak koruma ve beta blokerler
Dr. Giray KABAKÇI

 

12:15-12:30

Discussion

12:30-13:30

LUNCH

13:30-14:30

SATELLITE SYMPOSIUM
Boehringer Ingelheim

 

14:30-14:40

COFFEE BREAK

14:40-15:40

CONFERENCE
Oturum Başkanı:
Dr. Şali ÇAĞLAR

İki farklı bakış açışı ile hipertansiyon ve diyabet
Dr. Frederich LUFT, Dr. Celalettin USALAN

 

15:40-16:40

PANEL: ÖZEL GRUPLARDA HİPERTANSİYON Moderators: Dr. Ayla SAN, Dr. Yaşar TÜLBEK

Yaşlanma ile kan basıncı nasıl değişiyor
Dr. İbrahim KARAYAYLALI

Kadınlar ve hipertansiyon
Dr. Betül KALENDER

PANEL: KEMİK - MİNERAL BOZUKLUKLARI
Moderators:
Dr. Erkin ARK, Dr. Alaattin YILDIZ

Kemik mineral bozukluklarının önlenmesinde hedef PTH’mı,Ca*P çarpımı mı?
Dr. Siren SEZER

Kemik biyopsisinin tedavi ve takipteki yeri
Dr. Ercan OK

Vakalarla kemik mineral bozukluklarına yaklaşım
Dr. Gökhan NERGİZOĞLU

16:40-16:55

Discussion

16:55-17:55

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Moderators:
Dr. Saniye ŞEN, Dr. Harun AKAR

17:55-20:00

SOCIAL PROGRAM

Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study