TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 1
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 181
Total Distinct 366735

  Conference Awards of 2008

ORAL POSTER

ORDER TITLE PRESENTER INSTITUTIONS
ORAL POSTER - 1 Deneysel hayvan modelinde rapamisin ve takrolimusun matür endotel hücreleri ve endotel progenitör hücreleri üzerine olan etkisi   Elif Arı 1,
Aydın Atakan 1,
Beyza Macunluoglu 1,
Hakkı Arıkan 1,
Aysın Tulunay 2,
Serhan Tuğlular 1,
Mehmet Koç 1,
Emel Demiralp 2,
Çetin Özener 1,
Emel Akoğlu 1
1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı,
2. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İmmünoloji Bilim Dalı
ORAL POSTER - 2

Hemodiyaliz Hastalarında In Vivo ve In Vıtro Vasküler Kalsifikasyon İlişkisi 

Fatih Kırcelli 1,
Ebru S.Günay 1,
Gülay Aşcı 1,
Soner Duman 1,
Hüseyin Töz 1,
Mehmet Özkahya 1,
Fehmi Akçiçek 1,
Ercan Ok 1
1. Ege Üniversitesi
ORAL POSTER - 3 Böbrek tutulumu olan ve olmayan Henoch Schonleın vasküliti olgularında TLR-2 ve TLR-4 polimorfizmlerinın araştırılması   Alper soylu 1,
Sefa Kızıldağ 1,
Salih Kavukçu 1,
Sultan Cingöz 1,
Mehmet Türkmen 1,
Belde Kasap 1,
Meral sakızlı 1
1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Tıbbi Biyoloji Anabilim dalları, İzmir
ORAL POSTER - 4 Pediatrik periton diyalizi hastalarında peritoneal membran transport özelliklerinin biyokimyasal parametreler ve kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi   Sevcan Bakkaloğlu 1,
Lale Sever 2,
Nejat Aksu 3,
Aytul Noyan 4,
Sema Akman 5,
Mesiha Ekim 6,
Arda Saygili 1,
Beyza Doganay 6,
Nurdan Yildiz 7,
Aysin Bakkaloglu 8,
Alper Soylu 9,
Harika Alpay 10,
Ferah Sonmez 11,
Sevcan Erdem 4,
Firat Kardelen 5
1. Gazi Universitesi,
2. Istanbul Universitesi,
3. Tepecik Egitim Hastanesi, 4. Cukurova Universitesi,
5. Akdeniz Universitesi
6. Ankara Universitesi,
7. Goztepe Egitim Hastanesi,
8. Hacettepe Universitesi,
9. Dokuz Eylul Universitesi, 10. Marmara Universitesi
ORAL POSTER - 5 OSTEOPROTEGERİN VE MATRİKS-GLA PROTEİN: HEMODİYALİZ HASTALARINDA MORTALİTE İÇİN BAĞIMSIZ RİSK FAKTÖRÜ   Ebru S.Günay 1,
Fatih Kırcelli 1,
Gülay Aşcı 1,
Mümtaz Yılmaz 1,
Devrim Bozkurt 1,
Mehmet Özkahya 1,
Ali Başçı 2,
Ercan Ok 2
1. Ege Üniversitesi,
2. Ege Üniversitesi ve FMC Türkiye


POSTER

ORDER TITLE PRESENTER INSTITUTIONS
POSTER - 1 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA ATEROSKLEROZ VE ARTER SERTLİĞİ İLE ENDOTEL MİKROPARTİKÜL DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI   Hakan Poyrazoğlu 1,
İsmail Dursun 1,
Zübeyde Gündüz 1,
Harun Ülger 2,
Ruhan Düşünsel 1,
Ali Yıkılmaz 3,
Türkan Patıroğlu 4,
Metin Kaya Gürgöze 5
1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi,
2. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Deneysel Araştırmalar Merkezi,
3. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,
4. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Ünitesi,
5. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi
POSTER - 2 44-61 YAŞ GRUBU KADINLARDA KAN BASINCI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: MENAPOZ YÜKSEK KAN BASINCI İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜ?  Mehmet Tuğrul Sezer 2,
Zeynep Dilek Aydın 1
1. Süleyman Demirel Üniversitesi, İç Hastalıkları A.B.D., Geriatri Bilim Dalı,
2. Süleyman Demirel Üniversitesi, İç Hastalıkları A.B.D., Nefroloji Bilim Dalı
POSTER - 3 AFYONKARAHİSAR İLİNDE HİPERTANSİYON PREVALANSI   Serap Demir 1,
Dilek Toprak 2,
Gülnihal Tufan 1,
Nurhan Doğan 3
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.,
2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D.,
3. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik A.D.
POSTER - 4 KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ VE RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARIN İNSÜLİN DİRENCİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI  

Eyüp Koç 1,
Kadriye Altok Reis 1,
Fatma Ayerden Ebinç 1,
Rüya Mutluay 1,
Ülver Boztepe Derici 1,
Yasemin Erten 1,
Galip Güz 1,
Musa Bali 1,
Turgay Arınsoy 1,
Şükrü Sindel 1

1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD
POSTER - 5 Diyaliz hastalarında malnütrisyon, vasküler kalsifikasyon ve inflamasyon ilişkisi   rüya mutluay 1,
Ülver Derici 1,
Ferda Akkıyal 1,
Ceyla Konca 1,
Serap Gültekin 1,
Eyüp Koç 1,
Fatma Ebinç 1,
Şükrü Sindel 1
1. Gazi üniversitesi
Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study