TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES
Active Visitors 4
Yesterday Distinct 279
Today Distinct 110
Total Distinct 404875
LINKS

VIII. National Congress of Hypertension and Renal Diseases


13 MAYIS 2006
09:00-09:45 CONFERENCE - HALL A
Moderator: Dr. Serap Erdine
Geleceğin antihipertansifleri neler olacak?   Dr. Saime Paydaş
CONFERENCE - HALL B
Moderator: Dr. Turgay Arınsoy
Hemodiyaliz ünitesinde infeksiyon ve önleme yöntemleri   Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan
09:45-10:15Çay-Kahve Arası
10:15-11:15 Panel - HALL A
Moderators : Dr. Mustafa Yurtkuran - Dr. Kenan Ateş
Yeni Hipertansiyon Çalışmalarından Neler Öğrendik? Kardiyovasküler korunma
Dr. AytekinOğuz
Renal Korunma  Dr. İbrahim Karayaylalı
Panel - HALL B
Moderators : Dr. Cengiz Utaş - Dr. Şükrü Ulusoy
Kalp Yetmezliği ve Böbrek Hastalığı Patogenez   Dr. Ülver Derici
Tedavi   Dr. Serhan Tuğlular
11:15-11:30 ARA
11:30-12:30 SATELLITE SYMPOSIUM - Abbott
Kardiyorenal Proteksiyonda Yeni Boyut : Primer Koruma
Moderator : Dr. Giray Kabakçı
Kardiyorenal risk faktörü olarak albüminüri    Dr. Giray Kabakçı
Primer koruma : Hipertansiflerde mikroalbüminürinin önlenmesi BENERICT sonuçları    Dr. Tevfik Ecder
12:30-14:00 LUNCH
14:00-14:25 Mini CONFERENCE - HALL A
Moderators : Dr. Çetin Özener - Dr. Salih Kavukçu
Antihipertansifler ve elektrolit problemleri _    Dr. Seyhun Kürşat
14:25-15:05 ORAL PRESENTATION - HALL A
Moderators : Dr. Çetin Özener - Dr. Salih Kavukçu
S13
Proteinüri ve arteriosklerotik risk faktörleri
Ondokuz Mayis Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Bilim Dali, Samsun   K. CENGIZ
S058
Hemodiyaliz hastalarinda C vitamini eksikliginin klinik verilerle iliskisi
A. BILGIÇ, S. SEZER, N. F. ÖZDEMIR, E. TUTAL, S. KOÇ
Baskent Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Ana Bilim Dali, Ankara
D. ALDEMIR, S. TÜRKOGLU
Baskent Üniversitesi Tip Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dali, Ankara
S14
Serum lipid profili ve arteriyovenöz fistül tromboz riski: tersinir epidemiyoloji (reserve
epidemiology) üzerine retrospektif bir çalisma
A. KIRKPANTUR, R. YILMAZ, H. AKOGLU, T. AKI, M. ARICI, B. ALTUN,
Y. ERDEM, Ü. YASAVUL, M. BAKKALOGLU, Ç. TURGAN
Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Ünitesi, Ankara
15:05-15:30 Mini CONFERENCE - HALL A
Moderators : Dr. Çetin Özener - Dr. Salih Kavukçu
Pediatrik hipertansiyon    Dr. Sevcan Bakkaloğlu
14:00-14:25 Mini CONFERENCE - HALL B
Moderators : Dr. Ahmet Uğur Yalçın - Dr. Bülent Altun
Hemodiyaliz hastalarında kas-iskelet sistemi sorunları    Dr. Alp Çetin
14:25-15:05 ORAL PRESENTATION - HALL B
Moderators : Dr. Ahmet Uğur Yalçın - Dr. Bülent Altun
S15
Hemodiyaliz ve renal transplant hastalarinda nabiz dalga hizi ölçümü
A. YILDIZ, A. ERSOY, M. GÜLLÜLÜ
Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bilim Dali, Bursa
M. FAZLIOGLU, S. GÜLLÜLÜ
Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dali, Bursa
S16
Kronik hemodiyaliz hastalarinda depresyon-malnütrisyon ve eko-kan basinci parametreleri arasindaki iliski
H. Ç. BAHADIR, H. TEKÇE, T. ALICI, S. KÜRSAT
Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Bd, Manisa
A. T. AVCU
Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari Ana Bilim Dali, Manisa
15:05-15:30 MİNİ CONFERENCE - HALL B
Moderators : Dr. Ahmet Uğur Yalçın - Dr. Bülent Altun
Hemodiyaliz hastalarında aritmiye yaklaşım   Dr. Kudret Aytemir
Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study HinT
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT1