TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES
Active Visitors 2
Yesterday Distinct 279
Today Distinct 106
Total Distinct 404871
LINKS

VIII. National Congress of Hypertension and Renal Diseases


12 MAYIS 2006
09:00-09:45CONFERENCE - HALL A
Moderator: Dr. Çetin Turgan
Hypertension & atrial fibrillation
(Hipertansiyon ve atriyal fibrilasyon)
Dr. Roland Schmieder
09:45-10:15Poster Sunumu ve Çay-Kahve Arası
10:15-11:15 Panel - HALL A
Moderators : Dr. Şükrü Sindel - Dr. Müjdat Yenicesu
Hipertansiyon ve Serebrovasküler Olay
Epidemiyoloji : Türk hipertansif hastalarda inme riskini belirleme (TH!NK) çalışması    Dr. Giray Kabakçı
Korunma ve tedavi   Dr. Tekin Akpolat
Panel - HALL B
Moderators : Dr. Bülent Erbay - Dr. Oktay Oymak
Lipidler ve Böbrek
Lipidlerin böbrek hastalığı progresyonunda rolü   Dr.Siren Sezer
Böbrek ve böbrek transplantı hastalarında lipid düşürücü tedavi   Dr. T. Rıfkı Evrenkaya
11:15-11:30 ARA
11:30-12:30 SATELLITE SYMPOSIUM - GlaxoSmithKline
Moderator : Dr. Bülent Altun
Endothelium dysfunction : How to threat at the beginning of the cardiovaskular continuum?
Endotel disfonksiyonu : Kardiyovasküler süreçlerin başlangıcında nasıl tedavi edilmeli? Roland Schmieder
12:30-40:00 LUNCH
14:00-14:25 Mini CONFERENCE - HALL A
Moderators : Dr. Gökhan Nergizoğlu - Dr. Celalettin Usalan
Kalsiyum antagonistleri ve hipertansiyon tedavisi   Dr. Ali Çelik
14:25-15:05 ORAL PRESENTATION - HALL A
Moderators : Dr. Gökhan Nergizoğlu - Dr. Celalettin Usalan
S07
Proteinüri ve arteriosklerotik risk faktörleri
Ondokuz Mayis Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Bilim Dali, Samsun   K. CENGIZ
S058
Son dönem böbrek hastaliklarinda mortalite orani ve risk faktörlerinin degerlendirilmesi: 5 yillik retrospektif takip
D. SIT, K. A. KADIROGLU, E. M. YILMAZ, B. ISIKOGLU
Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bd
H. KAYABASI
Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Iç Hastaliklari Abd
S09
HCV Infeksiyon aktivitesinin hemodiyaliz hastalarinin rhuepo ihtiyaci ve plazma oksidatif stres düzeyleri üzerine etkisi
S. SEZER, E. TUTAL, A. BILGIÇ, G. SASAK, N. ÖZDEMIR
Baskent Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bd, Ankara
D. ALDEMIR
Baskent Üniversitesi Hastanesi Biyokimya Anabilim Dali, Ankara
M. HABERAL
Baskent Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dali, Ankara
15:05-15:30 Mini CONFERENCE - HALL A
Moderators : Dr. Gökhan Nergizoğlu - Dr. Celalettin Usalan
Uyku apnesi ve hipertansiyon    Dr. Betül Kalender
14:00-14:25 Mini CONFERENCE - HALL B
Moderators : Dr. Nurhan Özdemir - Dr. Aydın Türkmen
Renal transplantasyonda immünsupresif tedavinin komplikasyonları    Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
14:25-15:05 ORAL PRESENTATION - HALL B
Moderators : Dr. Nurhan Özdemir - Dr. Aydın Türkmen
S10
Renal transplantasyon sonrasi erken dönem proteinüri allograft disfonksiyonunun belirtisidir
A. IBIS, A. ALTINOGLU, A. USLUOGULLARI, Z. ARAT, N. ÖZDEMIR
Baskent Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dali, Ankara
M. HABERAL
Baskent Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dali, Ankara
S11
Hemodiyaliz hastalarinda kemik mineral dansitesi ile koroner arter kalsifikasyon iliskisi
A. KIRKPANTUR, B. ALTUN, R. YILMAZ, H. AKOGLU, M. ARICI, Y. ERDEM,
Ü. YASAVUL, Ç. TURGAN
Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Ünitesi, Ankara
T. HAZIROLAN
Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Radyoloji Ünitesi, Ankara
S12
Brakiyal arterde akim aracili genisleyebilirlik ölçümlerinin av fistüllerde primer basarisizlik ile olan iliskisi
D. GIBYELI, A. A. SIFIL, T. ÇAMSARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Iç Hastaliklari Ana Bd, Izmir
C. ALTAY, M. SEÇIL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dali, Izmir
T. ÜNEK, H. GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Genel Cerrahi ana Bilim Dali, Izmir
15:05-15:30 MİNİ CONFERENCE - HALL B
Moderators : Dr. Nurhan Özdemir - Dr. Aydın Türkmen
Renal transplantasyonda yeni tedavi yöntemleri   Dr. Hüseyin Töz
15:30-16:00 Poster Sunumu ve Çay-Kahve Arası
16:00-17:00SATELLITE SYMPOSIUM - Sanofi Aventis
Kardiyorenal Hasarın Değişen Yüzü
Moderator : Dr. Çetin Turgan
Albuminuri ve böbrek    Dr Bülent Altun
İdrar, albumin ve kalp : Ne ilgisi var?    Dr Sadi Güleç
Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study HinT
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT1