TURKISH SOCIETY OF
                 HYPERTENSION AND RENAL DISEASES

Active Visitors 2
Yesterday Distinct 290
Today Distinct 197
Total Distinct 366750

VIII. National Congress of Hypertension and Renal Diseases


11 MAYIS 2006
08:45-09:00Açılış - HALL A
Dr. Mustafa Arıcı - Dr. Çetin Turgan
09:00-09:45CONFERENCE - HALL A
Moderator: Dr. Şali Çağlar
The future of renal therapy: Stem cells and progenitor cells
(Renal tedavinin geleceği: Kök hücreler ve öncül hücreler)
Dr. Hermann Haller
09:45-10:15 Poster Sunumu ve Çay-Kahve Arası
10:15-11:15 Moderators : Dr. Oktay Karatan - Dr. Ali Başçı
Beta-Blokerler ve Kardiyovasküler Tedavi
Bütün beta blokerler aynı mı?    Dr. Nurol Arık
Kardiyovasküler tedavide beta blokerlerin yeri    Dr. Barış İlerigelen
Panel - HALL B
Moderators : Dr. Enver Hasanoğlu - Dr. Fevzi Ersoy
Kronik Böbrek Hastalıkları ve Anemi
Kronik böbrek hastalıklarında anemi ve oluşturduğu sorunlar   Dr.Gülçin Kantarcı
Kronik böbrek hastalıklarında anemi ve tedavisi    Dr. Mustafa Cirit
11:15- 11:30 ARA
11:30 – 12:30 SATELLITE SYMPOSIUM  PFIZER
Hipertansiyon, Kalp ve Böbrek : Yeni Bir Yol Haritası
Moderator : Dr. Mustafa Arıcı
Agresif kan basıncını düşürmenin önemi   Dr. Giray Kabakçı
Kardiyovasküler ve renal korumada yeni bulgular    Dr.Hermann Haller
12:30 – 14:00LUNCH
14:00 – 14:25 MİNİ CONFERENCE - HALL A
Moderators : Dr. Kamil Dilek - Dr. Mehdi Yeksan
İdeal kan basıncı ölçümü nasıl yapılmalı   Dr. Ahmet Alper Kıykım
14:25-15:05ORAL PRESENTATION - HALL A
Moderators : Dr. Kamil Dilek - Dr. Mehdi Yeksan
S01
Hipertansiyon ve sigara ile fibrinojen arasındaki ilişki    F. Albayrak
Oltu Devlet Hastanesi, Iç Hastaliklari Klinigi
S02
İlk kez tanı konulan hipertansif hastalarda; tedavi önce ve sonrasında plazma ghrelin düzeyleri
V. INAL, L. YAMANEL, B. CÖMERT
Gülhane Askeri Tip Akademisi, Acil Tip Ad, Dahiliye Yogun Bakim Kl, Ankara
F. BULUCU, Ö. KARTAL
Gülhane Askeri Tip Akademisi, Iç Hst Bd, Ankara
S03
Dirençli hipertansiyonu olan kronik böbrek hastalarinda reserpin tedavisinin etkisi
R. ERKOÇ, H. BEGENDIK, Y. SOYORAL
Yüzüncü Yil Ünv. Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari, Nefroloji
N. GÜLER, B. ERYONUCU
Yüzüncü Yil Ünv. Tip Fakültesi, Kardiyoloji
H. SAYARLIOGLU
Sütçü Imam Ünv. Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari, Nefroloji
15:05-15:30Mini CONFERENCE - HALL A
Moderators : Dr. Kamil Dilek - Dr. Mehdi Yeksan
Stres ve hipertansiyon    Dr. Yavuz Yeniçerioğlu
14:00-14:25Mini CONFERENCE - HALL B
Moderators : Dr. Abdülgaffar Vural - Dr. Hüseyin Çeliker
Yaşam stili ve böbrek hastalığı riski   Dr. Harun Akar
14:25-15:05 ORAL PRESENTATION - HALL B
Moderators : Dr. Abdülgaffar Vural - Dr. Hüseyin Çeliker
S04
Tip 2 diabetik hastalarda böbrek fonksiyonlarinin degerlendirilmesi
F. SAR, F. AKSAK
Sb Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi, 5. Dahiliye Klinigi, Istanbul
Z. SAGLAM, M. YENIGÜN
Sb Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi, 4. Dahiliye Klinigi, Istanbul
B. F. CÖMERT, M. KOLDAS
Sb Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi, Biokimya Klinigi, Istanbul
R. KAZANCIOGLU
Sb. Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi, Nefroloji Klinigi, Istanbul
S05
Prediyaliz KBY hastalarinda depo cholecalciferol tedavisi
E. DOGAN, H. SAYARLIOGLU
Sütçü Imam Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bd.
R. ERKOÇ, R. ESEN
Yüzüncü Yil Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bd
S06
Karvedilol'ün proteinüri ve renal fonksiyonlar üzerine uzun dönem etkisinin losartan ve ramipril ile karsilastirilmasi
S. KAHVECIOGLU, M. GÜLLÜLÜ, I. AKDAG, A. ERSOY, K. DILEK,
M. YAVUZ, M. YURTKURAN
Uludag Üniversitesi tip Fakültesi, Nefroloji Bilim Dali, Bursa
M. ARABUL
Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari Ana Bilim Dali, Bursa
15:05-15:30 Mini CONFERENCE - HALL B
Moderators : Dr. Abdülgaffar Vural - Dr. Hüseyin Çeliker
Kronik böbrek hastalığının progresyonunu etkileyen faktörler   Dr.Ramazan Çetinkaya
15:30-16:00 Poster Sunumu ve Çay-Kahve Arası
16:00-17:00 SATELLITE SYMPOSIUM - Novartis
Moderator : Dr. Çetin Turgan
Hipertansiyonda vaka analizleri   Dr. Fatih Sinan Ertaş
Turkish Hypertension Studies
Turkish Hypertension
Prevalence Study PatenT2
Salt Consumption and Food
Resources Study SALTurk 2
Home Blood Pressure Measuring
Instruments Study in Turkey
Salt Consumption and Blood
Pressure Study in Turkey
Turkish Hypertension
Incidence Study
Turkish Hypertension
Prevalence Study