TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ

Aktif Ziyaretçi 2
Dün Tekil 290
Bugün Tekil 186
Toplam Tekil 366739

VII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi


26 MAYIS 2005
08:30 –09:30AÇILIŞ OTURUMU- SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Şali Çağlar - Dr. Enver Hasanoğlu
Açılış Konuşması: Dr. Oktay Karatan
Konferans - Salon A
Kardiyorenal Korumada Yeni Bir Tedavi Hedefi Olarak Albuminüri?
Dr. Dick De Zeeuw
(Albuminuria a New Target for Cardio-Renal Protection?)
09:30 - 09:45ARA (Çay - Kahve)
09:45 – 11:15 PANEL – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Karatan - Dr. Şükrü Sindel
Türkiye'de & Dünya'da Hipertansiyon Prevalans Çalışmaları
TEKHARF Çalışması    Dr. Ali Oto
Türk HT Prevalans Çalışması     Dr. Çetin Turgan
Dünya'da HT Prevalans Çalışmaları    Dr. Gökhan Nergizoğlu
11:15- 11:30 ARA
11:30 – 12:30 Uydu Sempozyumu MERCK SHARP & DOHME
12:30 – 14:00ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:30 MİNİ KONFERANS - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Erkin Ark, Dr. Gülşen Yakupoğlu
Hipertansiyon Tedavisinde Kronobiyoloji __Dr. Kadriye Altok Reis
Sözlü Bildiriler - Salon A
Mini Konferans - Salon A
Diüretik Tedavisinde Yaşanan Zorluklar   Dr. Alaattin Yıldız
14:00 – 15:30MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Alphan Cura, Dr. Ali Başçı
Diyaliz Hipotansiyonu Nasıl Önlenir ?   Dr. Neslihan Seyrek
Sözlü Bildiriler - Salon B
Mini Konferans - Salon B
Renal Replasman Tedavisinde Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz :
Alternatif mi? Birarada mı?   Dr. Hülya Taşkapan
15:30 – 16:00ARA (Çay – Kahve)
16:00 – 17:00UYDU SEMPOZYUMU – ABBOTT