TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Aktif Ziyaretçi 1
Dün Tekil 208
Bugün Tekil 134
Toplam Tekil 410616
İLGİLİ LİNKLER

XV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

25 Nisan 2013 Perşembe

26 Nisan 2013 Cuma

27 Nisan 2013 Cumartesi

Sözlü Bildiriler

Poster Bildirileri


27 Nisan 2013 Cumartesi

SAAT

SALON A

09:00-10:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Mustafa Arıcı
Güncel Kılavuzlar Işığında Kronik Böbrek Hastalığı
1. Kronik Böbrek Hastalığı: Tanım ve Sınıflandırma Dr. Ali Akçay
2. Kronik Böbrek Hastalığı: Tedavi Dr. İbrahim Akdağ

10:15-10:45

ARA

10:15-10:45

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Turan Çolak, Dr. Melda Dilek

10:45-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Vecihi Batuman, Dr. Şehsuvar Ertürk
“Regulation of Intrarenal / Intratubular Angiotensin II in Hypertension” L. Gabriel Navar, PhD

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Aytekin Oğuz
Görünen ve Ötesi Dr. Tevfik Ecder, Dr. Vedat Sansoy

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Celalettin Usalan
“The role of inflammatory pathways in the pathogenesis of acute kidney injury” Dr. Vecihi Batuman

14:30-15:30

UYDU SEMPOZYUM
Kahramanlık Hikayeleri Dr. Kerim Güler, Dr. Mustafa Arıcı

15:30-16:00

ARA

16:00-17:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Kuddusi Cengiz, Dr. Kadriye Altok
Hipertansif Hastada Özel Durumlar
1. Hiperürisemik Hipertansif Hasta Dr. Mehmet Kanbay
2. Uyku Bozukluğu Olan Hipertansif Hasta Dr. Caner Çavdar
3. Yaşlı Hipertansif Hasta Dr. Melda Dilek

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİSAAT

SALON B

09:00-10:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman, Dr. İbrahim Karayaylalı
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-3
1. Kuru Ağırlığı Nasıl Saptamalı? Dr. Ali İhsan Günal
2. Hipertansiyon Tedavisi: Farmakolojik ve Farmakolojik Olmayan Uygulamalar Dr. Mehmet Özkahya

10:15-10:45

ARA

10:15-10:45

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Turan Çolak, Dr. Melda Dilek

10:45-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Çeliker, Dr. Yasemin Erten
Güncel Kılavuzlar Işığında Akut Böbrek Hasarı Dr. Ülkem Çakır

11:30-12:30

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Süleyman Türk, Dr. Ali Çelik
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-4: Sekonder Hiperparatiroidi ve Akılcı Tedavisi
1. Hipokalsemi ve Hiperfosfateminin Düzeltilmesi Dr. Aydın Ünal
2. Vitamin D Sterollerinin ve Kalsimimetiklerin Kullanılması Dr. Ahmet Uğur Yalçın

14:30-15:30

15:30-16:00

ARA

16:00-17:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. M. Tuğrul Sezer, Dr. Sevcan Bakkaloğlu
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-5
1. Diyalizde Anemi: Akılcı Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Siren Sezer
2. Hemodiyalizde Akut Komplikasyonlar Dr. Seyhun Kürşat
3. Hemodiyalizde Kronik Komplikasyonlar Dr. Erkan Dervişoğlu

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİSAAT

SALON C

08:00-09:00

OLGULARLA UZMANIYLA TARTIŞIN-3
Oturum Başkanları: Dr. Ayla San, Dr. Ülkem Çakır
Son Dönem Böbrek Yetmezliği
1. Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi Dr. Ş. Rahmi Yılmaz
2. Diyalizde Beslenme Bozukluğu Olguları Dr. Hülya Taşkapan
3. Diyalizde Hipertansif Olgular Dr. Gülizar Manga Şahin

10:15-10:45

ARA

10:15-10:45

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Turan Çolak, Dr. Melda Dilek

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Hülya Taşkapan, Dr. Ş. Rahmi Yılmaz

 • DİYABETİK RATLARDA RESVERATROLUN BÖBREK DOKUSUNDA OKSİDATİF STRESS VE ORGANİK ANYON/KATYON TAŞIYICILARINA ETKİSİ
 • DENEYSEL SİSPLATİN NEFROTOKSİSİTESİNDE KURKUMİNİN KORUYUCU ETKİSİ
 • RATLARDA GENTAMİSİN İLE OLUŞTURULAN AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PALOSURANIN ETKİSİ
 • DENEYSEL NEFROTİK SENDROM MODELİNDE OKTREOTİDİN ETKİNLİĞİ
 • KOLİSTİNE BAĞLI NEFROPATİ NASIL GELİŞİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİRMİ?
 • KAROTİS İNTİMA MEDİA KALINLIĞI İLE MEAN PLATELET VOLÜM, SERUM MAGNEZYUM VE 25-OH VİTAMİN D3 DÜZEYİ
 • ARASINDAKİ BEKLENMEDİK İLİŞKİ

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİSAAT

SALON D

08:00-09:00  

OLGULARLA UZMANIYLA TARTIŞIN-4
Oturum Başkanları: Dr. Müjdat Yenicesu, Dr. Şule Şengül
Klinik Nefroloji
1. Hematürik Olgular Dr. Kenan Keven
2. Nefritik Sendromlu Olgular Dr. Gülsüm Özkan
3. Nefrotik Sendromlu Olgular Dr. Rüya Mutluay

10:15-10:45

ARA

10:15-10:45

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Turan Çolak, Dr. Melda Dilek

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Ülver Derici, Dr. Eyüp Koç

 • HLA UYUMSUZLUĞU; HANGİ ANTİGEN GRAFT FONKSİYONUNA DHA COK ETKİLİ?
 • KALSİNÖRİN İNHİBİTÖRLERİNDEN EVEROLİMUS’A DÖNÜŞTÜRÜLEN RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTALARIN KARDİYOVASKÜLER, RENAL, ENDOTEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • PERİTON DİYALİZİ UYGULANMIŞ RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTALARDA NADİR BİR İLEUS NEDENİ: ENKAPSÜLE PERİTONEAL FİBROZİS
 • SS 48: İDRAR PROKOLLAJEN DÜZEYİ RENAL TRANSPLANT HASTALARINDAKİ FİBROZİS DERECESİNİ TAHMİN ETMEKTE KULLANILABİLİR Mİ?
 • RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA ARTERİYEL SERTLİK VE QTC ARALIĞI DEĞİŞKENLİĞİ İLİŞKİSİ
 • RENAL TRANSPLANTASYON ALICILARINDA ARTERİYEL SERTLİK VE METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ