TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ

Aktif Ziyaretçi 1
Dün Tekil 290
Bugün Tekil 186
Toplam Tekil 366739

XV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

25 Nisan 2013 Perşembe

26 Nisan 2013 Cuma

27 Nisan 2013 Cumartesi

Sözlü Bildiriler

Poster Bildirileri


26 Nisan 2013 Cuma

SAAT

SALON A

09:00-09:45

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Şükrü Sever, Dr. Mustafa Güllülü
“Monoclonal Gammopathies and The Kidney” Dr. Vecihi Batuman

09:45-10:30

KONFERANS
Oturum Başkanı: Dr. Servet Arıoğul
Kronik Böbrek Hastalığı’nda Hipertansiyon Tedavisi: Hedefler ve Sonuçlar Dr. Yılmaz Selçuk

10:30-11:00

ARA

10:30-11:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ülkem Çakır, Dr. Avşin İbiş

11:00-11:30

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Saniye Şen, Dr. Çetin Özener
Ana Rahmindeki Yaşamın Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı Gelişimine Etkisi Dr. Kayser Çağlar

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
IN&OUT 2013 Dr. Kerim Güler, Dr. Sadi Güleç, Dr. Mustafa Arıcı

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:45

SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Çetin Erol
Erken Tanı Hayat Kurtarır
1. Hipertansiyonda Erken Tanı Dr. Sadi Güleç
2. Kronik Böbrek Hastalığında Erken Tanı Dr. Tevfik Ecder

14:45-15:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Kamil Serdengeçti, Dr. Meltem Pekpak
“Treatment of Hypertension in Women” Dr. Suzanne Oparil

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ekrem Doğan, Dr. Özlem Tiryaki

16:00-17:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Ali Başcı, Dr. Fevzi Ersoy
Akılcı Hipertansiyon Tedavisi
1. Diyet Önerileri ve Etkisi Dr. Soner Duman
2. Diyet Dışı Yaşam Biçimi Değişiklikleri ve Etkileri Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
3. İlaç Tedavisi: Monoterapi mi? Kombinasyon mu? Sabit Doz Kombinasyon mu? Dr. Başol Canbakan

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİSAAT

SALON B

09:00-10:30  

SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Kamil Dilek
Lupus Nefrit
1. Tanı ve İndüksiyon Tedavisi Dr. Mansur Kayataş
2. İdame Tedavisi Dr. Kübra Kaynar
3. Biyolojik Ajanların Kullanımı Dr. Ayşegül Zümrütdal

10:30-11:00

ARA

10:30-11:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ülkem Çakır, Dr. Avşin İbiş

11:00-11:30

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Taner Çamsarı, Dr. Oğuz Söylemezoğlu
Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin Elsürer Afşar

11:30-12:30

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:45

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Musa Bali, Dr. F. Nurhan Özdemir
SDBY’li Hastada Akılcı Tedavi Yaklaşımı
1. Diyaliz Öncesi Maksimum Medikal Tedavi Uygulamaları Dr. Ekrem Doğan
2. Diyaliz Zamanlaması Dr. Meltem Seziş Demirci

14:45-15:30

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Ayşin Bakkaloğlu, Dr. Ayşe Öner
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-1
1. Dermatolojik Sorunlar Dr. Hatice Şanlı
2. Bağışıklama Dr. Serhat Birengel

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ekrem Doğan, Dr. Özlem Tiryaki

16:00-17:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Fatoş Yalçınkaya, Dr. Oktay Oymak
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-2
1. Oral Antikoagülan ve Antiagregan Kullanımı Dr. Emre Tutal
2. Dislipidemi ve Tedavisi Dr. Gültekin Gençtoy
3. Obezite: Gerçekten İyi Bir Gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİSAAT

SALON C

08:00-09:00  

OLGULARLA UZMANIYLA TARTIŞIN-1
Oturum Başkanları: Dr. Aydın Türkmen, Dr. M. Deniz Ayli
Renal Replasman Tedavi Seçenekleri
1. Kime Hemodiyaliz, Kime Periton Diyalizi Yapalım? Dr. Ayhan Doğukan
2. Diyaliz Hastasında Böbrek Nakli Planlaması Dr. Sevgi Şahin

10:30-11:00

ARA

10:30-11:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ülkem Çakır, Dr. Avşin İbiş

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ekrem Doğan, Dr. Özlem Tiryaki

16:00-17:15

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Harun Akar, Dr. İhsan Ergün

 • FARKLI HASTA GRUPLARINDA GÜNLÜK PROTEINÜRI HESABINDA ANLIK İDRAR PROTEİN KREATİNİN ORANININ GÜVENİRLİĞİ NEDIR?
 • ANCA İLİŞKİLİ GLOMERULONEFRİTLERİN KLİNİK SEYRİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
 • EVRE 1-4 KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ İLE NABIZ DALGA HIZI İLİŞKİSİ
 • VİTAMİN D RESEPTÖR AKTİVATÖRLERİ VE FOSFOR BAĞLAYICILARIN QT DİSPERSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
 • PERİTON DİYALİZİ VE HEMODİYALİZ HASTALARINDA MANNOZ BAĞLAYICI LEKTİN SERUM DÜZEYİNİN PERİTONİT VE KATETER ENFEKSİYONUNA ETKİSİ
 • CİDDİ SEKONDER HİPERPARATİRODİLİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA SİNEKALSET TEDAVİSİNİN ANEMİ PARAMETRELERİ, KEMİK MİNERAL METABOLİZMASI, SOL VENTRİKÜL KİTLESİ VE PARATİROİD BEZ VOLÜMÜ ÜZERİNE ETKİSİ
 • PREDİYALİZ VE HEMODİYALİZ ERKEK HASTALARDA SEKSÜEL DİSFONKSİYONUN KARŞILAŞTIRILMASI VE DEPRESYONUN ETKİSİ

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİSAAT

SALON D

08:00-09:00  

OLGULARLA UZMANIYLA TARTIŞIN-2
Oturum Başkanları: Dr. Kenan Keven, Dr. Turan Çolak
Hipertansiyon
1. Dirençli Hipertansiyon Olguları Dr. Dilek Torun
2. Gebelikte ve Laktasyonda Antihipertansif Tedavi Dr. Belda Dursun

10:30-11:00

ARA

10:30-11:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ülkem Çakır, Dr. Avşin İbiş

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ekrem Doğan, Dr. Özlem Tiryaki

16:00-17:15

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Harun Akar, Dr. İhsan Ergün

 • ÜÇÜNCÜ BASAMAK YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN YENİDOĞANLARDA AKUT BÖBREK HASARININ SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ, KLİNİK SEYRİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
 • KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN ÇOCUKLARDA KARDİYOVASKÜLER TUTULUMDAN ORTA - BÜYÜK MOLEKÜLLER Mİ SORUMLU?
 • ALPORT SENDROMUNUN ERKEN TANISINDA GENETIK TANININ ÖNEMI
 • DO PRE-TRANSPLANT STABLE SYSTOLIC CARDIAC FUNCTION PLAY A ROLE ON SHORT-TERM SYSTOLIC CARDIAC FUNCTION AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION IN CHILDREN
 • SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ BULUNAN HASTALARDA NOTROFİL LENFOSİT ORANI İLE VASKULER KALSİFİKASYON ARASINDAKI İLİŞKİ
 • SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA PLAZMA ATEROJENİK İNDEKS İLE EPİKARDİYAL YAĞ DOKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • HEPSIDIN IS A SIGNIFICANT PREDICTOR OF CAROTID INTIMA MEDIA THICKNESS IN PATIENTS ON MAINTENANCE HEMODIALYSIS

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ