TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ

Aktif Ziyaretçi 1
Dün Tekil 290
Bugün Tekil 182
Toplam Tekil 366735

XV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

25 Nisan 2013 Perşembe

26 Nisan 2013 Cuma

27 Nisan 2013 Cumartesi

Sözlü Bildiriler

Poster Bildirileri


25 Nisan 2013 Perşembe

SAAT

SALON A

08:30-08:45  

AÇILIŞ: TÖRENİ
Dr. Şule Şengül, Dr. Şehsuvar Ertürk

08:45-09:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Şali Çağlar, Dr. Enver Hasanoğlu
“Novel Strategies for Treatment of Refractory Hypertension” Dr. Suzanne Oparil

09:30-10:15

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Çetin Turgan, Dr. Bülent Erbay
“Cell-based Therapies in Kidney Diseases” Dr. Mark Rosenberg

10:15-10:45

ARA

10:45-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Karatan, Dr. Şükrü Sindel
“Slowing Progression of Kidney Disease” Dr. Mark Rosenberg

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Oktay Ergene
Hayat Kurtarmada Hedefe Doğru Dr. Roberto Ferrari

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Gültekin Süleymanlar, Dr. M. Emin Yılmaz
“The Cardiovascular and Other Effects of Salt Consumption” Dr. Francesco Cappuccio

14:30-15:30

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Francesco Fici
Antihipertansif Tedavide Futbol Taktikleri Dr. Yunus Erdem, Dr. Nevrez Koylan

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Mediha Boran, Dr. Garip Şahin

16:00-17:00

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman, Dr. Ülver Derici
Hipertansiyon ve Böbrek Hasarında Biyobelirteçler
1. Akut Böbrek Hasarında Yeni Biyobelirteçler: Klinikte Kullanmaya Hazır mıyız? Dr. Galip Güz
2. Glomerüler Filtrasyon Belirteçleri: Sistatin C mi? Kreatinin mi? Dr. Özlem Tiryaki
3. Hipertansiyon, Böbrek ve Renalaz Dr. Serap Demir

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

21:00-23:00

AÇILIŞ PARTİSİSAAT

SALON B

08:30-08:45  

 

08:45-09:30

 

09:30-10:15

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Emel Akoğlu, Dr. Zeki Tonbul
Kronik Böbrek Hastalığı Risk Faktörlerine Güncel Bakış Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

10:15-10:45

ARA

10:45-11:15

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Sevgi Mir, Dr. Serhan Tuğlular
Hipertansiyon Bir Başarı Öyküsüne Dönüştürülebilir mi? Dr. Şule Şengül

11:15-11:30

ÇALIŞMA SUNUMU
Oturum Başkanları: Dr. Sevgi Mir, Dr. Serhan Tuğlular
Türkiye 2012 Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları Dr. Tekin Akpolat

11:30-12:30

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Mehdi Yeksan, Dr. Necla Buyan
Hipertansiyonun Değerlendirilmesi
1. Evde ve Ayaktan Kan Basıncı İzlemi Kimde ve Ne Zaman Gerekli? Dr. Gülçin Kantarcı
2. Hipertansif Hastada Kardiyovasküler Risk Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. Şükrü Ulusoy

14:30-15:30

 

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Mediha Boran, Dr. Garip Şahin

16:00-17:00

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Itır Yeğenağa, Dr. Saime Paydaş
Nefrolog Bakış Açısıyla Hiponatremi ve Tedavisi
1. Hiponatremi Patofizyolojisi ve Ayırıcı Tanısı Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
2. Konjestif Kalp Yetmezliği’nde Hiponatremi Tedavisi Dr. Betül Kalender
3. Uygunsuz ADH Sendromu’nda ve Siroz’da Hiponatremi Tedavisi Dr. Eyüp Koç

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

21:00-23:00

AÇILIŞ PARTİSİSAAT

SALON C

13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Ayla San, Dr. Turan Çolak

 • HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY
 • PRİMER GLOMERÜLER HASTALIKLARDA ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ
 • PREEKLAMPSİDE LOKAL RENİN ANJİYOTENSİN SİSTEM AKTİVASYONU
 • AYAKTAN KAN BASINCI İZLEMİ YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ
 • ERKEN EVRE HİPERTANSİF RETİNOPATİ; GERÇEKTEN ÖNEMLİ Mİ?
 • TÜRKİYE’DE BÜYÜK BİR ŞEHİRDE KULLANILAN EV TİPİ SFİNGOMANOMETRELERİN KARAKTERİSTİĞİ

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Mediha Boran, Dr. Garip Şahin

16:00-17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Tekin Akpolat, Dr. Yakup Ekmekçi

 • SEKONDER AMİLOİDOZU VE BÖBREK TUTULUMU OLAN HASTALARDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • LÖKOKLASTİK VASKÜLİTTE BÖBREK TUTULUMU
 • KAN TOTAL KARBONDİOKSİT İÇERİĞİ VE BİKARBONAT DÜZEYLERİ ÖLÇÜMÜ İLE PH TAHMİNİ KOLAYCA YAPILABİLİR
 • SON 5 YILDA KLİNİĞİMİZE NEFROTİK SENDROMLA BAŞVURAN HASTALARIN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
 • PROREİNÜRİ KALÇA VE DİZ PROTEZ OPERASYONU GEÇİREN HASTALARDA POSTOPERATİF AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNİN BİR GÖSTERGESİ OLABİLİR
 • KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLANLARDA RESİSTİN VE ADİPONEKTİN İLE PROTEİN ENERJİ KAYBI ARASINDA ETKİLEŞİM VAR MI?

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

21:00-23:00

AÇILIŞ PARTİSİSAAT

SALON D

13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Betül Kalender

 • HEMODİYALİZ TEDAVİSİ BAŞLANAN HASTALARDA ÜREMİ, VOLÜM DENGESİ VE ARTERİYEL SERTLİK İLİŞKİSİ
 • FİBROBLAST BÜYÜME FAKTÖRÜ-23 VE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ FOSFAT DÜZEYLERİNDEN BAĞIMSIZDIR
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNTRADİYALİTİK HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERDE AORT ESNEKLİĞİNİNİN VE PLAZMA ATEROJENİK İNDEKSİNİN ROLÜ
 • DİRENÇLİ SEKONDER HİPERPARATİROİDİSİ OLAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA SİNAKALSET BAZLI TEDAVİDE PARİKALSİTOL VE KALSİTRİOL TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KULLANILAN VİTAMİN D RESEPTÖR AKTİVATÖRLERİNİN NABIZ DALGA HIZI ÜZERİNE FARKLI ETKİLERİ
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KARDİYAK VALVULER KALSİFİKASYONUN PERİAORTİK YAĞ DOKUSU, 25 HİDROKSİ VİTAMİN D VE MIA KOMPONENTLERİ İLE İLİŞKİSİ:

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Mediha Boran, Dr. Garip Şahin

16:00-17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Serhan Tuğlular, Dr. Kenan Keven

 • NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL) IN PREDICTION OF LONG-TERM CARDIOVASCULAR MORBIDITY AND MORTALITY IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
 • NEFROTİK SENDROMLU HASTALARDA SERUM MALONDIALDEHIT SEVİYESİ, MİYELOPEROKSİDAZ VE KATALAZ AKTİVİTESI
 • PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ENDOTEL DİSFONKSİYONUNUN PLAZMA ADMA DÜZEYLERİ, KARDİYAK FONKSİYONLAR VE METABOLİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ
 • TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA KIRMIZI KÜRE DAĞILIM GENİŞLİĞİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
 • KIRMIZI KAN HÜCRESİ DAĞILIM GENİŞLİĞİ, NEFROTİK SENDROMLU ERİŞKİN HASTALARDA TEDAVİYE YANITI SAPTAMADA BİR BELİRTEÇ MİDİR?
 • METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA SERUM SİSTATİN C DÜZEYLERİ VE MİKROALBUMİNÜRİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

21:00-23:00

AÇILIŞ PARTİSİ