TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Aktif Ziyaretçi 1
Dün Tekil 223
Bugün Tekil 30
Toplam Tekil 478294
İLGİLİ LİNKLER

XII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

20 Mayıs 2010 Perşembe

21 Mayıs 2010 Cuma

22 Mayıs 2010 Cumartesi

Sözel Bildiriler

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Deneysel Kontrast Nefropatisi Modelinde İndometazin Yerine Tenoksikam
Elif Arı Bakır, Alla Eldeen Kedrah, Yeşim Ahdab, Fulya Çakalağaoğlu, Hakkı Arıkan, Beyza Macunluoğlu, Aydın Atakan, Hüseyin Koçak, Arzu Kahveci, Ebru Aşıcıoğlu, Mehmet Koç

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Konisite İndeks Ölçümlerinin Lipid Profili İle İlişkisi
Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR

Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Vasküler Sertlik ile Vasküler Histomorfometrik Bulguların Korelasyonu
Müge Özcan, Kenan Keven, Şule Şengül, Arzu Ensari, Selçuk Hazinedaroğlu, Acar Tüzüner, Bülent Erbay

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C Değil, Ürik Asittir
Belda Dursun, Betül Altay-Özer, Aytül Belgi, Çağatay Andıç, Aslı Baykal, Ali Apaydın, Gültekin Süleymanlar

Renovasküler Hipertansiyon Şüphesi Olan Hastalarda Klinik İpuçlarının Değerlendirilmesi
Nihan Törer Tekkarışmaz

Cerrahi Sonrası Non-Steroid Antiinflamatuar İlaç Kullanımı Böbreklerimiz İçin Riskli Midir?
Ender Hür, Elif Duman, Eser Sözmen, Sait Şen, Özge Timur, Hüseyin Taşkın, Şeyda Örs Kaya, Soner Duman

Kan Basıncı Kontrol Altında Olan Hipertansif Hastalarda 24 Saatlik Sodyum Atılımının Proteinüri İle İlişkisi
Aysun Aybal, Ece Esin, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Yunus Erdem, Ünal Yasavul, Çetin Turgan

24 Saatlik İdrarda Sodyum, Potasyum Ve Kalsiyum Ölçümü ve Bunların Spot İdrarla Korelasyonu
Dr Hüseyin BEĞENİK

Periton Diyalizi Yapan Hastalarda İkodextrin Kullanımının Metabolik Sendrom ve Diğer Kardiovasküler Risk Faktörleri İle İlişkisi
Şebnem Karakan, Siren Sezer, F.Nurhan Özdemir Acar

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?
Gürkan Çelebi, İlker Taşçı, Mutlu Sağlam, Gökhan Özgür, Halil Yaman, Gökhan Erdem, M. İlker Yılmaz

Canlı Donör Transplantasyonda Donör Böbrek Hacmi Uzun Dönem Graft Fonksiyonu İle İlişkilidir
Hadim Akoğlu, Tolga Yıldırım, Gonca Eldem, Aysun Aybal, Mahmut Altındal, Tuncay Hazırolan, Fazıl Tuncay Akı, Çetin Turgan

Hemodiyaliz Hastalarında Serum Fibroblast Factor-2 Düzeyi, Sol Ventrikül Kütlesi Ve Miyokard Performans İndeksiyle Bağımsız Olarak İlişkilidir
Alper Kırkpantur

Türkiye’de Hemodiyaliz Hastasının Gerçek Maliyeti
Devrim Bozkurt, Ender Hür, Özgen Aytaç, A. Murat Işıl, Recep Balık, Fehmi Akçiçek, Soner Duman

Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumunun Vücut Kompozisyon Monitörü İle Değerlendirilmesi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması
Serkan Yıldız, Remzi Dündar, Ömür Kuru, Fercem Erbay, Fatih Kılıç, Ayşe Ateş, Ayşe Gönüllü, Figen Şeran, Ali Süpçin